• Стойността може да бъде за цялото стопанство или за конкретната обработка, която се извършва
  • Стойността може да бъде за цялото стопанство или за конкретната обработка, която се извършва
  • За справка: типичното припокриване без GNSS или некоригирана GNSS услуга е около 3 ft/100 cm; припокриване с WAAS, EGNOS или други SBAS системи е около 1,5 ft/50 cm; а с услугата за корекция RangePoint® RTX на Trimble е 6 in/15 cm.
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden